dziś: Niedziela, 25 Wrzesień 2016
 
 
 
Audyt podwykonawcy

Podwykonastwo ( outsourcing ) to coraz częstszy model działania organizacji. Znane firmy jak NIKE, SKANSKA,  już dawno stwierdziły,  że podwykonastwo może być bardzej opłacalne niż produkowanie lub świadzczenie usług samemu. Zmienność popytu i minimalizacja kosztów stałych  to główne przyczyny zlecania usług czy produkcji na zewnątrz. QAudit proponuje audyt podwykonawcy w oparciu o sprawdzony system zarządzania jakością ISO 9001 i systemy branżowe .    

Rodzaje audyty 
a) Audyt nowego podwykonawcy / Due Diligence
Audyt przeprowadzony w celu określenia zgodności z posiadanym lub deklarowanym systemem ( np. ISO 9001,itp)
b) Audyt istniejącego podwykonawcy
Audyt u istniejącego dostawcy, przeprowadzany w celu oceny  spełnienia  przez niego technicznych i jakościowych wymagań umowy/kontraktu  ( rodzaju usługi ). 

Najczęstsze cele audytu
 • ocena możliwości realizacji usług klienta pod kątem posiadanych zasobów,możliwości technicznych i finansowych
Korzyści z audytu
 • Obiektywna ocena procesów przez niezależnych audytorów
 • Zapoznanie się ze standardami w danej branży i stosowanymi rozwiązaniami
 • Zwiększenie prestiżu firmy poprzez deklarowanie regularnych audytów podwykonawcy  
Dodatkowe moduły audytu

Możliwość rozbudowy audytu o wybrany moduł lub moduły audytu lub szkoleń

 • zarządzanie jakością zgodnie z ISO 9001
 • ochrona środowiska zgodnie z 14001
 • bezpieczeństwo pracy zgodnie z OHSAS
 • zarządzanie jakością w przedsięwzięciach zgodnie z ISO 10006
 • zarządzania sporami na zewnątrz organizacji zgodnie z ISO 10003
 • zarządzanie reklamacjami w  organizacjach zgodnie z ISO 10002
 • audyt dotyczący kodeksów postępowania zadowoleniem klienta ISO 10001
 • lub wybrany system branżowy
Drukuj stronę
© 2009 Check Your Quality QAudit International
Audit ISO, Outsourcing ISO
Projekt & cms: www.zstudio.pl